Gondolkodj 5G-ben! Ericsson Demo Competition

Te milyen kihívásokat látsz a Hálózatba Kapcsolt Társadalom hálózati és felhő szolgáltatásaiban?

Olyan demókat és prototípusokat várunk, amelyek választ adnak a Hálózatba Kapcsolt társadalom és a felhőalapú megoldások kihívásaira. Előny, ha a javaslat az iparágak közötti együttműködés fontosságát is érzékelteti, és előremutatóan kezeli a ma elérhető megoldások hiányosságait és előnyeit.

Ötleteidnek ne szabjon gátat a ma hálózata, gondolkodj egy következő generációs hálózati és felhő platformban! Az 5G több, mint egy még nagyobb sebességű mobilkapcsolat – Te mire szeretnéd használni? Van olyan alkalmazás ötleted, amihez nem elegendő csak a nagyobb sávszélesség?

Képzeld el, mi lenne például, ha nem lenne késleltetés, ha a rendszer sokkal rugalmasabb és testre szabhatóbb lenne, ha ipari követelményeket tudna teljesíteni, vagy ha a szereplők a saját szeleteket kaphatnának a hálózatból, a felhőből, amelyeket ha akarnak akár egy gombnyomással de ha akarnak, részleteiben is menedzselhetnek!


Mit várunk a jelentkezőktől?

 • Készíts 3 diát a demó leírásával, ami megmutatja, hogyan lesz ez hasznára a Hálózatba Kapcsolt társadalomnak!
 • Egy maximum 3 perces videóban pitcheld ötleted! OPCIONÁLIS
 • Add meg a demó infrastruktúrájának becsült költségét!

Jelentkezési határidő: 2016. május 13.

A legjobb csapatok akár 3000 eurót kaphatnak döntős prototípusuk megvalósítására. A támogatás alapját az egyetemi tanszékkel / céggel kötött kétoldalú megállapodás képezi.

Egész Európából várjuk egyetemi csapatok és start-upok jelentkezését!

Nyeremények


1
10 000 euró értékű Amazon utalvány, bemutatkozási lehetőség az Ericsson Garázsban, üzleti értékelés
2
6 000 euró értékű Amazon utalvány, bemutatkozási lehetőség az Ericsson Garázsban
3
4 000 euró értékű Amazon utalvány

A Pályázat menete:

Az első körben beérkező pályázatokat és a második körben bemutatott demókat az Ericsson vezető munkatársai és külső szakértők bírálják el.

Az első körben a feltöltött anyagok elbírálása után a jelentkezők közül legfeljebb 8 csapat juthat a döntőbe. A döntőbe jutott csapatok akár 3000 eurót kaphatnak döntős prototípusuk létrehozására. A támogatás részleteit a pályázó hallgató(k) által megadott egyetemi tanszékkel kötendő együttműködési megállapodás tartalmazza majd. Ha a döntőbe jutott csapat start-up vállalkozás, akkor közvetlenül kapja meg a támogatást a prototípus létrehozására.

A csapatok a döntőben élőben mutatkoznak be egy maximum 15 perces demo keretében. Közülük az Ericsson vezetőiből és külsős partnereiből álló zsűri díjazza a legjobb három csapatot.

A döntőre 2016 harmadik negyedévében kerül sor.

A nemzetközi zsűri tagjai

Sándor Albrecht Research Director Networking Technologies Ericsson Research, Founder of Ericsson Garage Ericsson
Cristian Norlin Head of Strategic Design Ericsson
Daniel Enström Head of Research Area Service, Media and Network features, Sponsor of ER 5G System Realization Program Ericsson
Joe Wilke Head of Systems & Technology LTA Ericsson
Catrin Granbom Head of Software Technology Ericsson
Barnabás Málnay Director Hungarian Mobility and Multimedia Cluster

Elbírálás szempontjai:

 • Alapfeltételek
  • Mai hálózati és cloud technológiával nem megfelelően vagy nagyon körülményesen megvalósítható alkalmazás
  • A demó mégis érzékeltetni tudja a mai, az igényeknek nem teljes egészében megfelelő működés és az elvárt szolgáltatás közti különbséget
 • Előnyt jelent
  • Újszerűség, egyediség
  • Iparágak közötti együttműködésre épül
  • Külső ipari partner is szerepel a demó létrehozói között
  • Olyan alkalmazások, melyek egyszerre több kritikus tulajdonságot igényelnének a hálózati és felhő szolgáltatástól (pl. valós idejűség, rendkívüli flexibilitás, megbízhatóság)
  • A demó hordozható, többször mutatható (Igény és közös megegyezés esetén)

Példák:

 • tactile applications,
 • remote robot control,
 • Virtual Reality,
 • Cloud gaming,
 • cloud-based industry automation,
 • critical machine type communication,
 • real time studio quality media,
 • rich and real-time end-user service portal,
 • Industrie 4.0,
 • Industrial Internet.

Egyéb rendelkezések:

A Pályázó szavatolja, hogy a pályamű a Pályázó legjobb tudomása szerint nem tartalmaz más, eddig nyilvánosságra nem hozott, vagy szerzői jogi védelem alá eső műből semmilyen elemet, úgy, hogy azt a szerzői jog, vagy bármilyen egyéb jogi jogosultja írásban nem engedélyezte.

A Pályázó döntőbe jutása esetén a pályamunkával kapcsolatos minden üzleti titokhoz kapcsolódó jogot, illetve szerzői vagyoni és egyéb jogot átruház az Ericsson Magyarországra, a pályázat közzétételét illetően, bármilyen nyelven, időbeli és térbeli korlátozás nélkül. A pályázat, és az abban található ötletek, javaslatok üzleti célú hasznosítása további megállapodás tárgyát képezhetik azzal, hogy a megállapodás elmaradása esetén is jogosult az Ericsson Magyarország a pályázatban írt ötlet, javaslat üzleti célú hasznosítására. Amennyiben a pályázathoz kapcsolódva szellemi tulajdon kerül bejegyzésre, annak joga az Ericssont illeti, az eljárás a pályázat kiírójának gyakorlata szerint történik. A Pályázó kötelezi magát, hogy a pályázaton való részvétele során, valamint a pályázattal kapcsolatban azt követően is, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Ericsson jó hírneve ne sérüljön.

A Pályázó a pályázat beküldésével kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Kiírók nyilvánosságra hozzák, illetve a Pályázat honlapján megjelentessék. Tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásakor kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet róla. Így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Kiírók bármelyike által szervezett – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A Pályázók kötelesek együttműködni a Kiírókkal és azok megbízottjával annak érdekében, hogy a második forduló élő rendezvényén személyesen részt vegyenek, illetve nyeremény esetén a nyeremények átadásra kerüljenek az ugyanaznap tartandó díjátadón. Pályázók tudomásul veszik, hogy az élő rendezvényen meg nem jelenés esetén a pályázatuk kizárására kerülhet, és a nyereményre való jogosultság elvész.

A pályázaton való részvétel azt jelenti, hogy a Pályázó jelen pályázati szabályokat maradéktalanul elfogadta, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Kiírók fenntartják a pályázati kiírás – részben vagy egészben való –módosításának jogát, valamint a pályázati feltételek megváltoztatásának jogát. Az esetleges változtatások leírása a pályázati weboldalon olvasható, valamint a regisztrált pályázók minden változásról e-mailben is értesítést kapnak.